Η Εταιρία

Το όραμα

Η Flower Power ιδρύθηκε το 2007 με όραμα να παίξει ηγετικό ρόλο στη παγκόσμια προσπάθεια για βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και να μετατρέψει τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας σε κοινές.

Η αποστολή

Η αποστολή της Flower Power είναι η ανάπτυξη μέσω της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών με σημαντικά οικολογικά αλλά και οικονομικά οφέλη για τους πελάτες της.

Αξίες

  • Σεβασμός προς το περιβάλλον, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους.
  • Αξιοπρέπεια σε όλες μας τις δραστηριότητες.
  • Αυτοπεποίθηση ότι το περιβάλλον μπορεί και θα αλλάξει προς το καλύτερο.

Στρατηγική

Τα βασικά χαρακτηριστικά της στρατηγικής της Flower Power είναι:

  • Επιχειρηματική απλότητα και ευελιξία.
  • Διαρκής έρευνα καινοτόμων λύσεων.
  • Συνεχής και πρωτότυπη επικοινωνία.